Назад к списку

 У Донецькій області відбувся семінар-практикум «Використання віртуальних освітніх спільнот у навчальному процесі за програмою Іntel® «Навчання для майбутнього» для викладачів гуманітарного циклу Краматорсько-Слов’янського методичного об’єднання

         Інформаційні технології дедалі глибше проникають в усі сфери діяльності сучасного суспільства. Відповідно зростає потреба в комп’ютерних технологіях. Цифрові технології та засоби – електронна пошта, Інтернет, мобільні телефони, планшети – стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя.Традиційно, на початку семінару на правах господарів, в.о. директора Сергій Дорофеєв коротко розповів про здобутки і перспективи розвитку ДНЗ «Костянтинівське вище професійне училище», привітав учасників з прийдешнім святом Нового року й побажав успішного закінчення першого семестру поточного навчального року. 


         Виконувач обов’язків заступника директора Навчально-методичного центру ПТО у Донецькій області Тетяна Васюхно коротко нагадала види існуючих віртуальних освітніх спільнот, повідомила програму проведення семінару та представила викладачів, які підготували виступи з досвіду роботи, підкреслила, що сьогодні ділитимуться досвідом викладачі, які пройшли навчання за програмою Іntel® «Навчання для майбутнього» та ті, що пройшли сертифікаційний тест «Курс Microsoft із цифрових технологій». 

          Викладач ДНЗ «Костянтинівське ВПУ» Ольга Трусова поділилася досягненнями у використанні комп’ютерних технологій на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, художньої культури. Вона представила презентації та проекти, створені учнями під керівництвом викладача. Особливо учні КВПУ полюбляють брати участь у Web-квестах( англ. quest' – пошук) – проект із використанням Інтернет-ресурсів. З останнім, проведеним до Дня української мови та писемності можна ознайомитися за посиланням: https://testkpl.jimdo.com/новини/ 

          Голова методичного об’єднання, викладач ДНЗ «Краматорське вище торгово-кулінарне училище» Людмила Кравченко переконана, що сучасний навчальний заклад не може залишатись осторонь від нових реалій нинішнього життя. Отже, завданням педагогів на даному етапі є освоєння й впровадження в навчальний процес інформаційних комп’ютерно-орієнтованих технологій, які створюють широкі можливості для всебічної активізації особистісно-орієнтованих комунікативних форм навчання. Викладач більш конкретно зупинилася на формах та методах і саме на тому дидактичному матеріалі, який використовує на своїх уроках. Це презентації, створені за допомогою програми Microsoft Power Point, яка призначена для створення й демонстрації презентацій у вигляді набору слайдів. Ця програма дозволяє використання текстового формату, звукових та відео- файлів, анімаційного оформлення, різноманітних схем, таблиць, динамічних графіків тощо. Людмила Володимирівна звернула увагу присутніх на те, що навчальних презентацій в Інтернеті можна знайти дуже багато, проте, до свого уроку краще створювати власні презентації, які б відповідали власному сценарію уроку та його структурі, адже компонування матеріалу уроку в цьому випадку може слугувати своєрідною формою опорного конспекту. 

        Деякі учні, які володіють комп’ютером, намагаються самостійно створювати презентації й демонструвати їх на уроках. І це дуже корисний вид роботи. Адже для того, щоб створити презентацію потрібно продумати логіку відбору матеріалу, згрупувати його, підібрати текстовий супровід. У результаті такої діяльності процес засвоєння матеріалу відбувається значно швидше й ґрунтовніше. 

         Досить часто в навчальній практиці при вивченні оглядових тем, ознайомленні з біографією письменника подача нового програмового матеріалу здійснюється через лекцію викладача та пасивне слухання учнів. Але ця форма навчання сьогодні вже застаріла, малоефективна, тому зовсім іншим буде результат, якщо обрати інтерактивне навчання з використанням мультимедіа. 

       На уроках, на яких потрібно познайомити учнів з біографією письменників викладач обов’язково використовує відеоролики (вони переважно взяті з Інтернету). На телебаченні було створено багато цікавих проектів, матеріал яких буде доречним на уроках української літератури. 

         Ще один з різновидів відеоматеріалу, який з недавнього часу можна використати на уроках української літератури – це буктрейлер – короткий відеоролик за мотивами книги, кліп по книзі. 

         На уроках української мови викладач намагається виділити 2-3 хвилини для того, щоб збагатити словниковий запас учнів, навчити їх грамотно та красиво розмовляти українською і для цього вона використовує експрес-уроки Олександра Авраменка. Тривалість цих експрес-уроків – найбільше 3 хв. Але вони є дуже актуальними. 

         Викладач Краматорського вищого професійного металургійного училища Любов Коваленко для вивчення мови використовує різні ресурси ІКТ в основу використання яких покладено розвиток пізнавального інтересу учнів, формування критичного мислення, вміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, інтегрувати знання та уміння. Викладач продемонструвала створення і використання на уроках кроссенсів – асоціативних головоломок нового покоління. 

         Серед різноманітних методів використання на уроках віртуальних освітніх спільнот, викладач Слов’янського БРЦПО імені П.Ф.Кривоноса Ольга Курочка продемонструвала використання комп’ютерного тестування на уроках мови та літератури для успішного швидкісного й об’єктивного контролю навчальних досягнень учнів. 

         Олена Яценко, викладач української мови та літератури Дзержинського професійного ліцею провела майстер-клас з використання в роботі викладача відеопрограми PinnacleStudioдля створення навчального контенту.Олена Яценко, майстер клас з використання Pinnacle Studio: 

 https://www.youtube.com/watch?v=OxqcYUz_kko&feature=youtu.be 

          Даний семінар-практикум став своєрідним завершенням березневого засідання круглого столу викладачів філологів «Сучасний урок: діалог традицій і новаторства». Зокрема, Людмила Кравченко підвела підсумок: традиційні методи навчання дають можливість швидко передати великий обсяг інформації, бо учні засвоюють знання у готовому вигляді, але мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи до їх виконання дедалі більшу кількість учнів. Загалом, комп’ютеризований урок є цікавим та важливим відкриттям сучасної освіти. Але, в той же час, це зовсім не означає, що без використання комп’ютерних, цифрових технологій урок втратить своє безпосереднє призначення. 

         Крім того, важливо не забувати: уроки літератури – для вивчення саме літератури, і твір письменника не можуть замінити ніякі фільми чи відеокліпи. Мультимедійні технології виконують допоміжну функцію, щоб досягти більшого ефекту у сприйманні та розумінні літературного твору. Не варто навчальний кабінет перетворювати у кінозал чи дискотеку. Слід ретельно продумувати місце, час, доцільність використання комп’ютерної інформації на уроці. Тільки за такої умови викладач досягне ефективності своєї роботи, а уміння, набуті учнем у процесі роботи з мультимедіа, допоможуть у майбутньому стати успішним в будь-якій професійній діяльності. 

           Отже, інформаційні технології є хорошим помічником викладачу-філологу, але для того, щоб урок був цікавим та дійсно корисним для учня, потрібні не лише високоякісна техніка та досконалі навчальні програми, необхідно ще, щоб цей урок проводив досвідчений викладач, який зуміє зробити навіть залікове заняття цікавим та не обтяжливим. Тільки досвідчений педагог зможе уміло поєднати традиційні, випробувані часом методи, форми і прийоми із новітніми технологіями, що й дасть позитивний результат. 

            Обговорюючи досвід, представлений на семінарі-практикумі, викладачі відмітили важливість такого заходу для впровадження в їхню роботу побачених зразків та висловили щиру подяку організаторам заходу – Навчально-методичному центру ПТО і господарям училища за створені чудові умови, надання мультимедійних засобів і окрема подяка майстру виробничого навчання Олексію Тихонову за технічну допомогу в користуванні мультимедійним обладнанням.

http://nmcdon.org.ua/index.php/k2/news/item/2649-udonetskiioblastividbuvsiaseminarpraktykumvykorystanniavirtualnykhosvitnikhspilnotunavchalnomuprotsesizaprohramoiuintelnavchanniadliamaibutnohodliavykladachivhumanitarnohotsyklukramatorskoslovianskohometodychnohoobiednannia?tmpl=component&print=1