Технологія приготування їжі з основами товарознавства

 
Товар
М. С. Косовенко, Ж. М. Смірнова, Л. Я. Старовойт 

 "Факт",  Київ - 2003

Товар

Г. І. Шумило

"Кондор", Київ - 2003

Товар

В. С. Доцяк

"Оріяна-Нова", Львів-1998

Товар
О. В. Шалимінов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко,

 А. А. Рачковський, Ю. Ф. Родіонов

"А. С. К.", Київ-2000

 

Устаткування підприємств харчування

 
Товар
Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. 


Устаткування підприємств громадського харчування: підручник для учнів проф.-техн. навч. закл. – К.: ТОВ “ЛДЛ”, 2005. – 320 с. 

ТоварШинкаренко О.П., Сидорчук 

Т.П., Дідик Л.М. 

Технічне оснащення підприємств громадського харчування. Частина1 Механічне устаткування – Львів: Оріяна-Нова, 2005.

Товар
Тарасенко І.І. 


Устаткування закладів ресторанного господарства (механічне): опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2010. – 56 с.

 

Фізіологія харчування

 
Товар
Зубар Н. М. 

Основи фізфології та гігієни харчування: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.

 

Примітка: підручники у форматах PDF та Djvu. Щоб відкрити електронні підручники потрібне додаткове програмне забезпечення. 

Рекомендоване програмне забезпечення для формату PDF:

Рекомендоване програмне забезпечення для формату Djvu: